Davet

Değerli meslektaşlarımız,

Dermatoonkoloji Derneği olarak 9-11 Kasım 2018 tarihleri arasında, ağırlıklı olarak dermatoonkoloji konularından oluşan ve meslek içi eğitime katkıda bulunma amaçlı 1. DOD Okulu’nu Mardin’de gerçekleştireceğiz.

Her biri kıymetli akademisyenlerden ve meslektaşlarımızdan oluşan eğiticilerimiz 16 farklı konuda, okulumuza katılan meslektaşlarımızla bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar.

Taş ve kil Mardin’de ve Mezopotamya bölgesinde medeniyetin başlangıcı için önemli hammaddelerdir. Mezopotamya bölgesinde ilk yazı nemli kil üzerine yazılmıştır. Bu anlamda Mardin hem yazının hem de öğrenmenin önemli merkezlerinden biri kabul edilebilir. Sizleri bu güzel ilde hem tarihi solumak hem de bilginin ve öğrenmenin keyfine varmak için okulumuza katılmaya davet ediyoruz.

Dermatoonkoloji Derneği A.
Prof. Dr. Melih Akyol